Från Falukalaset via Falu Folkfest till Å-festen

Folkdansande_barn_Lilla_midsommar_Säter_2014

Förändringens vindar har blåst igen. Falukalaset, vilket arrangerades årligen under tidsperioden 2000 – 2013 blev Falu folkfest de två därpå följande åren bara för att återigen byta skepnad år 2016. Tidigare har festligheterna alltid ägt rum i centrala Falun, men från och med 2016 flyttades hela festen till Å-rummet vid Faluån. Ån rinner rakt igenom … [Read more…]

Årets Å-fest i Falun

preview

I år är det återigen dags för Å-festen i Falun, Dalarna. Festen arrangeras mellan den 9:e och 11:e juni, något senare än tidigare år. Precis som föregående år är det Falu kommun som är huvudarrangör, men där finns en del andra delaktiga sponsorer och aktörer också. Festen är, som sig bör, gratis och har något … [Read more…]