Från Falukalaset via Falu Folkfest till Å-festen

Folkdansande_barn_Lilla_midsommar_Säter_2014Förändringens vindar har blåst igen. Falukalaset, vilket arrangerades årligen under tidsperioden 2000 – 2013 blev Falu folkfest de två därpå följande åren bara för att återigen byta skepnad år 2016. Tidigare har festligheterna alltid ägt rum i centrala Falun, men från och med 2016 flyttades hela festen till Å-rummet vid Faluån. Ån rinner rakt igenom staden, vilken på så sätt får en naturlig delning i två delar. På den ena sidan ån ligger Falu koppargruva. Denna sida kallas i folkmun för den gruvliga sidan, medan den andra sidan kallas för den ljuvliga eftersom där finns fina bostadsområden med vackra och gamla hus.

Första året som Å-festen arrangerades inkluderades inte något nationaldagsfirande. Denna sommarfest fick ett nytt koncept jämfört med Falukalaset och Falu folkfest. Det var Falu kommun via kultur- och fritidsförvaltningen som stod som huvudarrangör och man valde att flytta hela evenemanget till Faluån och Å-rummet. Den största anledningen till flytten var att man ansåg att det sker för lite kring Faluån. Där finns många bra ytor som helt enkelt inte nyttjas tillräckligt mycket. Att förlägga Å-festen till Å-rummet ger också en hint om att festligheterna ännu en gång bytt skepnad och baseras på ett helt nytt koncept. Man lovar dock att festen även denna gång ska ha något att erbjuda alla människor och deras olika smakriktningar på musik och aktiviteter.

Kommunen må stå som huvudarrangör, men för att få ihop ett lockande program krävs det även att privata sponsorer ställer upp. På tiden då evenemanget hette Falukalaset var folk vana vid att det kom fyra eller fem kända artister. Detta är inte längre möjligt eftersom det var RIX FM som såg till att detta var möjligt, men Å-festen kan ändå erbjuda en och annan känd artist och andra populära och lokala förmågor. Den som brukade besöka Falukalaset och Falu folkfest kommer att bli nöjd även med Å-festen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *